ПУБЛІЧНА ОФЕРТА - Загальні Правила та Умови Користування

 1. Вступ

1.1. Вітаємо Вас на сервісі Beetroot Academy! Ці Загальні Правила та Умови (далі - “Умови”, “Договір”) регулюють ваше користування послугами, які пропонуються за допомогою онлайн-ресурсу Beetroot Academy (Сервісу). 

1.2. Перед початком використання Сервісу Ви зобовʼязані ознайомитись з Умовами, а також погодитися та прийняти усі Умови. Також Ви повинні переконатися, що ви повністю розумієте усі ризики, перш ніж укладати з нами Договір. Здійснюючи оплату за Послуги відповідно до цих Умов або користуючись Сервісом, Ви вчиняєте дії, які вважаються прийняттям (акцептом) нашої пропозиції укласти цей Договір та повністю підтверджуєте свою згоду з Умовами користування. Якщо ви не погоджуєтеся з Умовами надання Сервісу або з будь-якою частиною Умов користування, ви не можете користуватися цим Сервісом. 

1.3. Ми пропонуємо Cервіс, зокрема, через наш веб-сайт https://beetroot.academy та навчальну систему Beetroot Academy https://lms.beetroot.academy/login – спеціалізовані програмні засоби для навчання, які містять набір навчальних програм, що створені та адмініструються нами. За допомогою Сервісу, який включає в себе Веб-сайт та Навчальну систему, Ви маєте можливість обрати навчальну програму та здобути бажані знання та вміння.

1.4. Для мети, визначеної цими Умовами, ми розрізняємо відвідувачів нашого Веб-сайту (далі за текстом - Відвідувачів), та тих, хто користується або має намір користуватись нашою Навчальною системою (Користувачів). Зазначаючи в цих Умовах займенники “Ви”, “Вам”, “Ваш” тощо, ми маємо на увазі як Відвідувачів, так і Користувачів. 

1.5. Ми дуже цінуємо співпрацю з Вами, і прагнемо зробити все можливе для того, щоб надати Вам можливість використовувати наш Сервіс з найбільшою користю для себе. Відповідно, з цією метою ми просимо Вас ознайомитись з цими Умовами користування, та керуватись ними під час Вашого користування Сервісом. 

 1. Визначення

2.1. Терміни "нас", "ми", “нам”, "наші" "Beetroot Academy", "Компанія" стосуються ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІТРУТ АКАДЕМІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи  40468496, адреса: Україна, 36020, місто Полтава, вул.Котляревського, будинок 2А. 

2.2. Термін “Користувач”  відноситься до дієздатної фізичної особи, яка досягла повноліття відповідно до закону країни, де фізична особа проживає, але в будь-якому випадку не менше, ніж 18 років, та яка авторизується або авторизована  для користування Навчальною системою. 

У разі, якщо Користувачем є неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років), цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники), на яких покладається обов'язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов. Укладаючи договір в інтересах неповнолітньої особи віком від 14 до 18 років, її законні представники (батьки, опікуни (піклувальники) підтверджують, що мають весь необхідний обсяг повноважень для вчинення правочинів від імені неповнолітньої особи, а також погоджуються надати на наш запит документи, які підтверджують наявність повноважень на представництво неповнолітнього. 

2.3. Відвідувач - дієздатна фізична особа, яка  використовує для власних інформаційно-освітніх цілей Веб-сайт та/або інші елементи Сервісу, розміщені у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

2.4. Контент - усі текстові, інформаційні, графічні, аудіо, відео та/або інші матеріали, які містяться та/або

пропонуються на Сервісі.

2.5. Послуги - освітня діяльність Beetroot Academy, яка здійснюється шляхом надання Користувачам доступу до Сервісу з метою набуття Користувачами знань та вмінь у галузі інформаційних технологій, зокрема, але не виключно: навчання комп'ютерній грамоті, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, навчання бізнес-аналізу, побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробленню документації (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення) тощо.

2.6. Реєстрація - діяльність частини Сервісу, яка полягає у створенні облікового запису Користувача, заповненні логіну та пароля, а також надання необхідної для реєстрації інформації з метою отримання Користувачем доступу до Сервісу.

2.7. Сервіс - веб-сайт https://beetroot.academy ("Веб-сайт"), та навчальна систему Beetroot Academy https://lms.beetroot.academy/login – спеціалізоване програмне середовище для навчання онлайн, що містить набір навчальних програм, які створені та адмініструються нами (“Навчальна система”).

2.8. Інші терміни, які зазначені в цих Умовах, застосовуються згідно законодавства, яким регулюються ці Умови.  

 1. Реєстрація та обліковий запис

3.1. Для того, щоб зареєструватися, Користувачі повинні надати через Сервіс правдиву та достовірну інформацію про себе. Користувач не може використовувати ім’я іншої особи, ім'я, що є образливим, зневажливим, порушує чиїсь права інтелектуальної власності або ці Умови чи вимоги застосовуваного законодавства. Відповідно до цього Договору ми зберігаємо за собою право відхилити заявку Користувача на реєстрацію, якщо Користувач надав неправдиву чи недостовірну інформацію. У цьому випадку ми також залишаємо за собою право блокувати та/або припиняти дію облікового запису Користувача, який навмисно та/або шляхом обману надав неправдиві дані, і негайно розірвати цей Договір.

3.2. Надані Користувачем під час Реєстрації дані (зокрема, адреса електронної пошти та номер засобів звʼязку) використовуються для ідентифікації Користувача та для обміну електронними повідомленнями та інформацією між Користувачем та Beetroot Academy під час виконання ними своїх зобов'язань за цими Умовами. Електронні повідомлення, надіслані нами на адресу електронної пошти або номери засоби зв'язку та пов'язані з останніми засоби обміну миттєвими повідомленнями, вважаються офіційними повідомленнями Користувача та вважаються врученими в момент їх надсилання.  

3.3. Користувачі несуть повну відповідальність за будь-яку діяльність в своєму обліковому записі. Логіни та паролі є конфіденційною інформацією Користувачів. Якщо третя сторона отримає інформацію про обліковий запис Користувача, то лише Користувач несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки.

3.4. Користувачі несуть повну відповідальність за завантажений контент та будь-яку активність свого облікового запису. Використовуючи будь-яку інформацію в своєму обліковому записі або за допомогою свого облікового запису, ви підтверджуєте, що у вас є всі необхідні права для використання такої інформації, а також, що така інформація не порушує права третьої сторони.

3.5. Користувач повинен одразу повідомити нас про будь-який несанкціонований доступ до свого облікового запису чи пароля, або будь-яке інше порушення безпеки. Якщо ви помітили або підозрюєте, що хтось має доступ до вашого облікового запису без вашого дозволу, негайно повідомте нас. Ми не несемо відповідальність за будь-які втрати/збитки, що можуть виникнути внаслідок недотримання цих Умов користування.

3.6. Ми залишаємо за собою право просити Користувача надати документи, що підтверджують його особу та відповідність цим Умовам, впродовж 10 робочих днів з дати отримання електронного листа на адресу поштової скриньки, надану при Реєстрації. Користувач повинен надіслати скановані документи на електронну адресу, вказану у вищезгаданому електронному листі.

3.7. Користувач зобов'язаний одразу повідомляти нас про будь-які зміни у своїх даних, зокрема про зміну електронної адреси чи контактних даних, які потрібні для надання Послуг. Ми не несемо відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, які є наслідком відсутності у нас актуальних даних Користувача. 

3.8. Ми залишаємо за собою право приймати і відхиляти будь-які заявки на реєстрацію і не зобов’язані вказувати причини такої відмови. Ми також не зобов’язані повідомляти Користувача про відхилення поданої ним  неповної або некоректно заповненої заявки на реєстрацію.

 1. Порядок надання та оплати Послуг

4.1. Відвідувачі отримують Послуги шляхом користування Веб-сайтом та елементам Сервісу, розміщеними у відкритому доступі в мережі Інтернет. 

4.2. Користувачеві Послуги надаються шляхом надання доступу до обраних та оплачених ним відповідно до цих Умов Послуг. Надання Послуг здійснюється через особистий кабінет Користувача, який адмініструється Beetroot Academy в Навчальній системі. Послуги, які надаються через Навчальну систему, включають в себе комунікацію в режимі реального часу, а також оцінювання результатів навчання та надання відгуку щодо виконаних завдань за участю викладача. 

4.3. Ми залишаємо за собою право здійснювати кваліфікацію заявок Користувачів на доступ до Сервісу (зокрема, шляхом тестування або опитування), яка здійснюється до здійснення Користувачем оплати. В цьому разі Користувачеві надається можливість здійснити оплату та отримати доступ до Сервісу за умови позитивних результатів відповідної кваліфікації. В будь-якому разі, Користувачеві за його зверненням до Beetroot Academy може бути надана  можливість повторної кваліфікації.

4.4. Плата, яка здійснюється Користувачами за користування Сервісом та доступ до Послуг зазначається у гривнях (UAH) на Веб-сайті та/або в Навчальній системі. Користуючись нашим Сервісом, Користувачі підтверджують, що вони повністю згодні з вартістю Послуг та порядком їх оплати, опублікованими на Сервісі.

4.5. Ми залишаємо за собою право час від часу змінювати вартість Послуг, публікуючи зміни в Сервісі без попереднього повідомлення Користувачів. Використовуючи або замовляючи Послуги після зміни їх вартості, Користувачі підтверджують, що вони приймають оновлену вартість Послуг. Зміна вартості Послуг не може бути застосована до Послуг (навчальних програм), які вже розпочались, та до Послуг, щодо яких Користувачем було внесено платіж в порядку та сумі, визначених цими Умовами. 

4.6. Послуги надаються на умовах попередньої оплати Користувачем. 

4.7. Користувач несе повну відповідальність за відповідність використовуваного платіжного сервісу та операції з оплати Послуг законодавству країни перебування/проживанння Користувача. Користувач також несе відповідальність за всі комісії за транзакції, що виникають в результаті платежу, здійснених з використанням деяких або всіх елементів Сервісу та/або банків/фінансових установ, залучених до обробки платежів, навіть якщо умови операції з переказу коштів завершені або оплата здійснена за межами Сервісу. Користувач під час здійснення оплати Послуг також несе відповідальність за всі можливі ризики переказу, включаючи, але не обмежуючись, технічні помилки, протиправне втручання третіх осіб в процес переказу (фішинг), дії зловмисного програмного забезпечення (Malware), податкові ризики, ризики дій третіх осіб, тощо.

 1. Конфіденційність даних

Ми поважаємо Ваше право на конфіденційність. Ми можемо використовувати Ваші персональні дані в спосіб та на умовах, визначених нашою Політикою конфіденційності, доступною за посиланням https://beetroot.academy/privacyPolicy.

 1. Права інтелектуальної власності

6.1. Весь Контент, що є частиною Сервісу: текст, графіка, логотипи, зображення, аудіовізуальні твори, а також їх компіляція та будь-яке програмне забезпечення, що використовується у Сервісі, є нашою власністю. Контент захищений авторськими правами та іншими законами, що захищають інтелектуальну власність та відповідні майнові права. Користувачі погоджуються дотримуватися норм авторського права та приписів, у яких йдеться про право інтелектуальної власності та інші обмеження стосовно будь-якоїт частини Контенту, не вносячи жодних змін до Контенту, що міститься у Сервісі.

6.2. Ви не маєте права повністю або частково змінювати, публікувати, передавати, перепроектовувати, брати участь у передачі або продажі, копіювати або будь-яким іншим способом використовувати Контент, що міститься  цьому Сервісі. Користуючись Сервісом, ви не маєте права на несанкціоноване користування захищеним Контентом, зокрема, ви не маєте права видаляти чи змінювати права інтелектуальної власності у будь-якому Контенті. Ви можете використовувати захищений Контент виключно для особистого користування, в іншому випадку Вам потрібен наш письмовий дозвіл або дозвіл власника авторських прав. Ви визнаєте, що не отримуєте жодних прав інтелектуальної власності на захищений Контент. Ми не надаємо Вам жодних ліцензій, прямих або непрямих, на нашу інтелектуальну власність або інтелектуальну власність наших ліцензіарів, крім випадків, передбачених цими Умовами.

6.3. Суворо забороняється копіювати, відтворювати або у інший спосіб передавати Контент та його частини. Ніхто не має права копіювати, зберігати, використовувати та/або передавати інформацію (тексти, фотографії, відео тощо) з цього Сервісу. Інформацію, яку вказав Користувач у своєму обліковому записі, може використовувати лише Користувач, який надав цю інформацію, та ми.

 1. Обмеження та зобов'язання

7.1. Вам забороняється наступне:

 1. a) передавати будь-які права або делегувати свої обов'язки за цим Договором до того часу, поки ви

не отримаєте письмову згоду від нас, та лише випадках, передбачених Умовами. Будь-яка спроба передачі прав та/або обов’язків за Договором без письмової згоди Beetroot Academy призводить до недійсності Договору і може призвести до припинення користування Вами Сервісом;

 1. b) публічно публікувати та/або демонструвати будь-які матеріали Сервісу;
 2. c) користуватися цим Сервісом у спосіб, який може завдати шкоди нам або третім особам;
 3. d) користуватися цим Сервісом всупереч законодавству або у спосіб, що може зашкодити роботі Сервісу, або будь-якій особі чи суб'єкту;
 4. e) брати участь у будь-якому зборі, пошуку даних чи будь-яких інших схожих діях, пов'язаних із цим Сервісом;
 5. f) без нашої згоди використовувати Сервіс у будь-яких рекламних чи маркетингових цілях.
 6. g) використовувати цей Сервіс для зберігання Контенту, що є незаконним згідно з застосовним правом цих Умов користування/місцевих законів країни проживання Користувача, міжнародного права, або суперечить соціальним принципам і нормам моралі;
 7. h) вчиняти будь-які дії, які завдають шкоди репутації Beetroot Academy, дискредитують Сервіс, Контент або інших Користувачів. 

7.2. Ми залишаємо за собою право обмежувати повністю або частково доступ будь-якому Користувачеві до функцій цього Сервісу у будь-який час без попереднього повідомлення та будь-якої відповідальності з нашого боку. Зазначені обмеження можуть запроваджуватись, зокрема, з метою дотримання законодавства України, цих Умов, захисту інтересів Користувачів а також прав та інтересів третіх осіб.

7.3. Під час користування Сервісом ви зобов'язуєтеся дотримуватися усіх чинних місцевих, національних та

міжнародних законів та положень, а також не перешкоджати іншим Користувачам користуватись Сервісом, а також дотримуватись загальноприйнятних моральних норм та правил поведінки. 

7.3. У разі порушення цих зобов’язань Ви несете повну відповідальність за всі можливі ризики та наслідки, які можуть включати цивільне, кримінальне чи інше переслідування, як і негайне і безумовне припинення доступу до Сервісу. 

 1. Обмеження відповідальності

8.1. Крім випадків, прямо зазначених в цих Умовах, ми не несемо відповідальності перед Користувачем чи будь-ким іншим за будь-яку втрату можливості користування, даних, репутації, доходів, прибутку та будь-яких інших прямих, непрямих, випадкових збитків або збитків, які присуджують в порядку притягнення до відповідальності, незалежно від причини (навіть якщо нам повідомили про можливість врат або збитків). Зокрема, ми не несемо відповідальності за втрати та збитки, які є наслідком припинення можливості використовувати Сервіс, Контент чи здійснювати будь-яку діяльність, на основі будь-якої підстави відповідальності, включаючи порушення договору або гарантій, недбалості або інших подібних дій; або будь-які інші претензії, що виникають у зв'язку з використанням або доступом до Сервісу.

8.2. Ми також не несемо відповідальності за витрати, податки та збори Користувача, що стягуються за користування Сервісом відповідно до закону країни, де проживає Користувач, або закону будь-якої іншої країни.

8.3. Beetroot Academy, її материнські чи асоційовані компанії, учасника, члени виконавчих органів, директори, працівники, підрядники, субпідрядники та представники (разом іменовані «Агенти») не несуть відповідальності, і ви звільняєте Beetroot Academy та її Агентів від усіх претензій та збитків, пов'язаних із цим Договором. Ви також звільняєте Beetroot Academy та її Агентів від будь-якої відповідальності, що випливає або пов’язана з Вашою співпрацею з Beetroot Academy відповідно до цих Умов, та будь-якої діяльності, пов’язаної з Beetroot Academy.

8.4. Послуги третіх осіб. Наш Сервіс та Контент можуть містити посилання або іншу інформацію, за допомогою яких можна перейти на веб-сайт (веб-сайти) або сервіси третьої сторони або сервіси (послуги), які пропонуються третіми особами. Третя особа може встановлювати свої власні умови та правила, які Ви повині прийняти перед користуванням відповідним сервісом. У випадку використання цих посилань, веб-сайтів, послуг, сервісів або інших ресурсів, Ви погоджуєтесь з тим, що ми не несемо відповідальності за будь-які наслідки, пов'язані із таким користуванням. Користувачі та Відвідувачі повинні розуміти, що саме вони несуть відповідальність за таке користування. 

8.5.  Окрім чітко висловлених у письмовій формі, ми не даємо жодних гарантій або заяв, прямих або непрямих, щодо продажу та придатності послуг чи будь-яких інших гарантій, пов’язаних з законом, щодо наших продуктів чи сервісів. Згідно з застосовним правом, усі наші продукти/сервіси надаються "такі як є", "з всіма недоліками". Ми не гарантуємо, що наші послуги будуть сумісні з будь-якими апаратними засобами чи системами програмного забезпечення або що наш Сервіс буде працювати безперебійно та без помилок.

Ми також не гарантуємо, що будь-який веб-сайт чи ресурс, на якому Beetroot academy провадить діяльність,  буде працювати безперебійно та без помилок. Ми не відповідаємо за перерви електропостачання чи доступу до мережі інтернет, роботу серверів та/або постачальників послуг, як і за будь-які технічні несправності, пошкодження чи збої.

 1. Відповідальність 

Якщо Користувач або Відвідчувачне виконує умови Договору, в тому числі в частині оплати Послуг, Beetroot Academy може на власний розсуд застосувати заходивідповідальності, зазначені в Умовах, зокрема, але не виключно, припинити або обмежити доступ до Системи. Якщо ви порушуєте чи не виконуєте зобов’язань за цим Договором, ви погоджуєтесь, що при розірванні Договору ви не матимете права отримувати будь-яке відшкодування коштів, сплачених за Послуги.

 1. Застосовне право

10.1. Цей Договір регулюється та трактується згідно з законодавством України, без урахування колізійних норм.

 1. Політика повернення коштів

11.1. Сплачені Користувачем відповідно до цих Умов кошти за доступ до Сервісів можуть бути повернені у разі дострокового розірвання Договору з ініціативи Користувача у випадку, безпосередньо вказаному у цій статті Договору. Розірвання Договору з ініціативи Користувача може бути здійснене за умови, що Користувачеві не було надано доступу до Системи. 

11.2. Користувач має право розірвати Договір шляхом надсилання повідомлення Beetroot Academy про розірвання впродовж 14 (чотирнадцяти) днів з дня його укладення шляхом здійснення оплати. Зазначене повідомлення надсилається Користувачем на нашу поштову адресу або нашу адресу електронної пошти, вказані в цих Умовах.  Повідомлення Користувача про розірвання Договору з підстав, визначених цим пунктом Умов, має містити, серед іншого, прізвище, імʼя, по-батькові Користувача, адресу проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), контактні дані Користувача, реквізити та суму здійсненого платежу, а також прохання про розірвання Договору та повернення коштів з зазначенням причин такого розірвання, банківські реквізити Користувача для зарахування коштів. 

11.3. У випадку розірвання Договору з підстав, передбаченим попереднім пунктом Умов, кошти, сплачені Користувачем, підлягають поверненню в порядку та на умовах, передбачених Договором. 

11.4. Повідомлення Користувача про розірвання Договору та повернення коштів розглядається Beetroot Academy впродовж 1 (одного) місяця з дня його отримання. Для розгляду відповідного повідомлення Beetroot Academy залишає за собою право витребувати від Користувача додаткову інформацію та/або документи, повʼязані з розглядом повідомлення про розірвання Договору та повернення коштів; в разі витребування від користувача додаткової інформації/документів  визначений цим пунктом Умов строк розгляду нами повідомлення продовжується на час, необхідний для надання та розгляду відповідної інформації та документів. 

11.5. Повернення коштів Користувачеві здійснюється на банківський рахунок Користувача у гривнях.

11.6. Витрати, пов’язані із повернення коштів, що здійснюється відповідно до даної статті Умов (включно комісії банку) покладаються на Користувача. 

11.7. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо нашої політики повернення коштів, будь ласка, зв’яжіться з

нашою службою підтримки за адресою електронної пошти або поштовою адресою, зазначених у даних Умовах. 

 1. Інші умови

12.1. Цей Договір становить угоду між Вами та Beetroot Academy. Будь-які обіцянки, твердження, пропозиції тощо, які не зазначені у цьому Договорі, вважаються недійсними та не не мають жодної юридичної сили.

12.2.  Наша відмова від притягнення до відповідальності за порушення умов даного Договору не означає відмову від притягненнядо відповідальності за інші порушення Договору, вчинені Користувачем або Відвідувачем. 

12.3. Якщо будь-яке положення цього Договору визнається недійсним або таким, що не підлягає виконанню, то таке положення підлягає зміні, а інші положення Договору вважаються дійсними та зберігають повну юридичну силу.

12.4. Не реалізація нами будь-яких прав або положень цих Умов не є відмовою від цих прав чи положень.

12.5. Ці Умови та будь-яка політика чи правила, розміщені на Веб-сайті, або ті, що стосуються Сервісу, свідчать про повну угоду та взаєморозуміння між Вами й нами, а також регулюють Ваше користування Сервісом, замінюючи будь-які попередні або чинні угоди, повідомлення та пропозиції, усні та письмові, між Вами та нами (включаючи, але не обмежуючись, будь-які попередні версії Договору).

12.6. Ми можемо укладати з Користувачем окремий письмовий договір. У цьому випадку положення такого окремого письмового договору, укладеного між нами та Користувачем, мають перевагу над цими Умовами. 

12.7. Для Користувачів Договір є укладеним з моменту вчинення Користувачем акцепту Договору шляхом здійснення оплати послуг в порядку та розмірах згідно Умов та інформації на Веб-сайті, або реєстрації у Навчальній Системі. Договір діє впродовж строків користування Сервісом. В будь-якому разі, строк дії Договору продовжується до повного виконання Користувачем та/або Beetroot Academy своїх зобовʼязань за Договором. Закінчення строку дії Договору не звільняє Вас від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

12.8. Для Відвідувачів Договір вважається укладеним з моменту початку користування Веб-сайтом або та/або іншими елементами Сервісу, розміщеними у відкритому доступі в мережі Інтернет, та діє врподовж часу такого користування.  

12.9. Ми залишаємо за собою право оновлювати та/або змінювати ці Умови використання  у будь-який час без попереднього повідомлення Користувачів та Відвідувачів; актуальна версія Умов користування може бути переглянута Вами на Веб-сайті. Користуючись Сервісом після зміни Умов, Ви підтверджуєте, що Ви згодні та приймаєте зазначені зміни.

 1. Контактна інформація

Для додаткової інформації та пропозицій щодо цих Умов, сконтактуйтеся, будь ласка, з нашою службою підтримки шляхом надсилання повідомлення на адресу електронної пошти hello@beetrootacademy.com